EUROGOLDCARD kunststof-plastic visitekaartjes en passen

Vanaf € 96 voor 500 kunststof kaartjes - creditcard model


Privacy-regels

Voor iedereen die deze website bezoekt zijn deze privacy regels van toepassing.

Uw gegevens worden verzonden via een beveiligde verbinding (SSL-Https). In een aantal gevallen worden bezoekgegevens geregistreerd. Deze gegevens zijn algemene gegevens en niet te herleiden tot persoonlijke gegevens. Indien een bezoeker niet wenst dat de bezoekgegevens worden vastgelegd kan men verzoeken de URL van de bezoeker hiervoor af te schermen. Zie contactgegevens aan het einde van dit document. Bij aanvragen wordt altijd het IP-nummer geregistreerd. Dit om spam en eventuele misbruik te achterhalen.

Gegevens die de bezoeker verstrekt voor informatie aanvraag, bestellingen, ed. worden zorgvuldig behandeld en nooit verkocht of verstrekt aan derden, tenzij een gerechtelijk bevel hiertoe is uitgevaardigd. De verstrekte gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor informatieverstrekking of voor het doel waarvoor de aanvraag bestemd was met betrekking tot Europroducer en partnerbedrijven.

De website maakt gebruik van cookies voor de bezoekersstatistieken. Er wordt geen persoonlijke informatie geregistreerd. De bezoeker bepaalt zelf via zijn browser of cookies al dan niet zijn toegestaan. Cookies kunnen via een browser worden verwijderd.
 De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar me kan de browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op deze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in de browser.

Deze privacy-regels kunnen altijd door de samensteller gewijzigd worden. Ook de geregistreerde gegevens van een relatie kunnen altijd gewijzigd of verwijderd worden. Bij een nieuwsbrief heeft men altijd de mogelijkheid om uit te schrijven middels een meegezonden link.

De privacy-regels zijn van toepassing op de website en diensten van Eurogoldcard-Euroclubpas. De privacy van alle gebruikers van deze site is gegarandeerd en de persoonlijke informatie die verstrekt wordt middels aanvraag en contactformulier, wordt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor informatie over de producten te geven.

Eurogoldcard is niet verantwoordelijk voor het privacy-beleid van andere websites en bronnen. Door deze site te gebruiken stemt men in met de privacy-regels van betreffende websites.

Auteursrecht. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Eurogoldcard dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eurogoldcard dan wel haar licentiegevers. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail (zie contactformulier). 


We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid en de algemene privacy-regels voldoen. Wij vragen van u hetzelfde. Indien  u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:


Eurogoldcard 5224 EC 's-Hertogenbosch Email: zie contactformulier.
's-Hertogenbosch, Nederland - 01 januari 2021.

© 2013-2021  Eurogoldcard -  Alle rechten voorbehouden